ออมเงิน

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคำที่คนไทยติดปากมานาน เพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นผู้ที่ต้องให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ต้องใช้เงินมากมายในการใช้ชีวิต ขอเพียงแค่มีที่ดินนิดหน่อยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้สบายโดยไม่ต้องขวนขวายหาสิ่งของนอกกาย เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็ไม่ต้องการที่จะต้องใช้เงินมากมาย ไม่ต้องซื้อรถแพงๆ โทรศัพท์แพงๆ เมื่อไม่ต้องการสิ่งของเหล่านี้ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก แล้วก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะได้สิ่งของเหล่านี้มาใช้

พอเพียง

การอยู่อย่างพอเพียงนั้นเป็นปัจจัยหลักในการไม่เป็นหนี้เป็นสิน และไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินใคร หรือต้องไปกู้เงินธนาคารเพื่อมาใช้จ่ายภายในบ้าน การเงินของคนที่อยู่อย่างพอเพียงนั้นเป็นการเงินที่มั่นคงในระดับที่อยู่อย่างพอดี ไม่ต้องพึ่งพาใครมาก พึ่งพาอย่างเดียวคือตัวเองและธรรมชาติ เงินไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคนที่พอเพียงอย่างนี้ ฉะนั้นการที่จะกู้เงินจากธนาคารหรือพวกให้บริการเงินกู้นอกระบบนั้นเป็นเรื่องเป็นไปได้ยากที่จะกินคนพวกนี้ลง

พ่อผู้เขียนก็เป็นอีกคนที่ต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามที่ในหลวงอยากประชาชนทุกคนเป็น เพียงแค่มีที่ดินปลูกข้าวเลี้ยงเป็ดไก่ ก็จะสามารถอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินมากมาย โดยพ่อของผู้เขียนได้ปลูกข้าวกินเอง เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดเพื่อนำไข่มากิน แล้วยังเหลือไปขายได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าประสบผมสำเร็จในการใช้ชีวิตพอเพียงโดยไม่ต้องพึ่งเงินมากมายจากภายนอก แถมยังได้เงินเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก เพียงแต่ไม่ได้เงินมากมายอย่างที่ทำอาชีพอื่น แต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย ได้นอนอยู่ทุ่งนามองต้นข้าวสีเขียวสบายตา มีเสียงเป็ดไก่มากกว่าเสียงเครื่องยนต์ทำให้สบายหูแล้วก็สบายใจมากกว่า พอตกกลางคืนก็นอนหลับสบาย เพราะไม่มีเสียงดังรบกวนให้วุ่นวาย

ทั้งนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่จะต้องการปฏิบัติตามที่ในหลวงต้องการหรือไม่ แต่ผู้เขียนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องเอาวัตถุเป็นที่ตั้ง

Most Popular

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top